Propozice

Propozice závodu
SUŠICKÝ HORSKÝ BĚH

Datum: sobota  16. dubna 2022

Ročník: devátý

Místo konání:  Město Sušice – Hotel Fuferna

 

Pořadatel: OA TJ Sušice
Jaroslav Uher
Město Sušice
Ředitel závodu: Jaroslav UHER
Hlavní rozhodčí: Jaroslav UHER
Přihlášky: V den závodu od 11:00 do 12:30 hodin v závodní kanceláři.
Prezentace: 11:00 – 12:30 hodin v závodní kanceláři.
Závodní kancelář: Bude otevřena v den závodu od 11:00 hodin v prostorách startu.
Startovné:

 200,- Kč

Start závodu: 13:00 hodin – všechny kategorie
dospělých
Parkování: Parkoviště u bazénu a přilehlé ulice
Šatny: Zázemí zimního stadionu
Hlavní závod: 1) Crossový běh na vzdálenost 22 km. Časový limit 03:30 hod.
2) Crossový běh na vzdálenost 22 km s minimální zátěží 10 kg v batohu, kterou závodník ponese celou trať závodu. Během závodu bude překontrolována minimální nesená váha, a to stejné v cíli po doběhu.. Časový limit 04:00 hod.
3) Crossový štafetový běh dvojic na 22 km s místem
předání štafety u Pensionu pod Sedlem v Albrechticích.
Časový limit 03:30hod. (Přesun do místa předání a do cíle z místa předání štafety řeší tým samostatně).
Popis tratí: Trať je vedena v okolí města Sušice po kopcích nad řekou Otavou. Detaily trasy najdete v sekci Mapa závodu.
Protesty: Písemně řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,-Kč nejpozději 30 min. po vyvěšení neoficiálních
výsledků. Zamítnutím protestu propadá vklad ve  prospěch pořadatele.
Ustanovení: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Trať bude v některých místech zabezpečena Městskou policií  a pořadateli.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu, pokynů policie, pořadatelů a budou ctít pravidla Fair Play.
Závod je zdravotnicky zajištěn.
Každý závodník běží s číslem.
Občerstvení: Pro závodníky bude zajištěno občerstvení na startu, v cíli. Na trati bude 2x  občerstvovací místo.
Ostatní návštěvníci se mohou  občerstvit v zařízení hotelu Fuferna kde bude zázemí, start a vyhlášení výsledků.

Žádosti o informace – dotazy:

Ředitel závodu – mob. +420 721 381 651 či e-mail:  uherjar@seznam.cz